понеділок, 29 листопада 2021 р.

8 клас - англійська мова

 30. 11. 2021

Тема: Книги

Прочитати правило на стр 68 і виконати впр 8 на стр 69 (фото)

9 клас - французька мова

 30. 11. 2021


Тема: Минулий довершений час. Passé composé

Прочитати правило

Виконати вправи на сторінці 89 (фото)7 - 8 клас - французька мова

 30. 11. 2021

7 - 8 клас!


Тема: Прийменник à. Питання À qui? ( Чий?)

Прочитати правило і виконати завдання 21.1;  21.2;  21.3.
5 клас - французька мова

 30. 11. 2021

Тема: Друзі


1) Розвиток  навичок граматики: прочитати правило і записати в зошит.

Скласти свої приклади.

2) Завдання: стр 49 впр 1 - читати та перекладати

стр 48 впр 7 - прочитати слова, записати в словник і вивчити

вівторок, 12 жовтня 2021 р.

9 клас - Англійська мова

              Англійська мова

                2021 - 2022 н.р.

13. 10. 2021р. 

Тема уроку: «Розвиток вмінь граматики «Gerund».

Перегляньте відео та ознайомтесь з правилом, що таке герундій та як він утворюється:Опрацюйте сторінки в підручнику стр. 31 - 33

Запам‘ятайте після яких дієслів та дієслів з прийменниками пишеться герундій.

Виконайте вправи 1, 2 на стр. 33

Домашнє завдання: 

Стр. 34 вправа 3, 4, 5 - письмово8 клас - французька мова

                            Французька мова

     2021 - 2022 н.р.

13.10.2021 


Тема уроку: «Прийменники руху. Прийменники місця».

Розгляньте малюнки, випишіть прийменники в словник і виконайте вправу 24.1  і. 24.2

Домашнє завдання: вивчити прийменники місця і виконати вправу 24.3

понеділок, 11 жовтня 2021 р.

8 клас - англійська мова

 12.10

Passive Voice


Повторити правило

Підручник:

Стр. 27 вправа 3 - читати, перекладати, виписати нові слова

Стр. 31 вправа 2 - письмово

9 клас - французька мова

 12.10

Розповідь « Зовнішність і характер»

Вправи на стр. 10


2) Читати та перекладати, виписати та вивчити нові слова8 клас - французька мова

 12.10

Стр. 81 вправи 5 (прочитати та перекласти) 7, 8, 9 - виконати письмово


7 клас - французька мова

 12.10

Повторити конструкцію [ Il y a ]

Виконати вправи зі сторінки 59 - розповідне речення👇🏻СТР. 60 - вивчити правило 👇🏻СТР. 61 - виконати вправи5 клас - французька мова

 12.10

Стр. 34 вправа 1 - записати в словник слова і вивчити кольори

Перегляньте відео:


Стр. 36 вправа 3 - виписати в словник слова, навчитись їх читати і вивчити

Повторити відмінювання дієслова être 

6 клас - Англійська мова

 11.10

Стр. 20 вправа 2 - читати і перекладати 

              вправа 3 - виконати завдання до тексту;

Стр. 20-21 вправа 4 - виписати слова і вивчити їх;

Стр. 23-24 вправа 5 - виписати і вивчити слова;

Стр. 24 вправа 6 - (письмово для цієї вправи);

Повторити ступені порівняння прикметників 

Перегляньте відео нижче:7 клас - Англійська мова

 11.10.

Стр. 19 вправа 4,5 - вивчити і виписати вирази;

Стр. 20 вправа 2 - читати і перекладати

             вправа 3 - виконати завдання до тексту;


Перегляньте відео вище про Question Tags in English 

неділя, 25 квітня 2021 р.

6, 7, 8 клас - французька мова

6кл. - 27.04; 27.04
7кл. - 28.04; 30.04
8кл. - 27.04; 30.04

Перегляньте фото * Виписати слова в словник і вивчити
* Вирази виписати і вивчити
* Текст - читати, перекладати, вивчити

5 клас - англійська мова

 26.04;  28.04;  30.04


Listening

p. 116 ex. 1, 2, 3 ( a, b )


p. 116 Vocabulary box - виписати в словник слова і вивчити їх

р. 117 - повторити і вивчити правило  must - must not;  ех. 5 ( sing carol )

Watch the video p. 118 ex. 1, 2 ( a, b )

p. 119 ex. 3 - виписати слова і вивчити 

Listening 

ex. 4 

6 клас - англійська мова

 27.04;  29.04


Watch the video


 
p. 160 ex. 1 - вивчити слова і виконати вправу
р. 161 ех. 2 - вивчити діалоги; ех. 3 (читати і перекладати); ех.4 письмово
р. 162 ех. 5, 6
р. 163 ех. 1 ( a, b )
p. 164 ex. 2 письмово


7 клас - англійська мова

 26.04;  29.04

Watch the videop. 167 ex. 5 - письмово

р. 166 ех. 3 - читати і перекладати

р. 169 ех. 1 ( a, b ) вивчити питальні слова

Watch the video about 


B - вивчити вирази; вправа 2

8 клас - англійська мова

 26.04;  27.04;  28.04;  29.04;  30.04


Стр. 87 впр. 1, 2, 3, 4.  Повторити часи, ІІІ форми дієслова стр. 200-206

Стр. 95 впр. 9 письмово;

Стр. 102 впр. 7 письмово

Стр. 81-82 впр. 2 - читати, перекладати, написати A Book Review 

неділя, 18 квітня 2021 р.

6, 7, 8 клас - французька мова

 20.04;  21.04;  23.04

Виконати вправи на зображеннях


1 клас - англійська мова

 21.04; 23.04

Повторити букви і звуки, читати стр.117Вивчити буквосполучення sh, ch і читати

Повторити цифри від 1 до 10

Вивчити частини тіла


Знайти слова та обвести їх

Написати слова ( частини тіла )5 клас - англійська мова

 19.04; 21.04; 23.04

Watch the video about Holidays


стр.112 впр.1, 2

стр.113 впр.3, 4

стр.114 впр.5 вивчити прийменники часу

стр.114 - табличка

стр.115 впр. 1, 2, 3

6 клас - англійська мова

 20.04; 22.04

стр. 152 впр. 1,2 (вивчити слова) і доповнити речення; впр.3 читати, перекладати,вивчити

стр.153 впр. 4,5;  стр.154 впр. 6 - написати листа

стр.155 впр.2 читати і перекладати

стр.157 впр. 6 читати, перекладати і написати за зразком

7 клас - англійська мова

 19.04; 22.04

Т. О.

 стр. 156 впр.  1, 2 написати лист другу про одне із видатних місць Києва

стр. 162 впр.1 - вивчити слова; читати і перекладати текст

стр. 164-165 впр. 5 - вивчити слова і вирази. Виконати вправу

8 клас - англійська мова

 19.04; 20.04; 21.04; 22.04; 23.04

Watch the video   IF and Unlessp.55 learn the rule; ex.5

p.56 ex.6, 7, 8 ( write a letter ) !!

p.58 ex.2, 3 письмово

р.59 ех.6 ( написати коротку історію ) письмово

р.188 - прочитати, перекласти ірландські прислів‘я і 5 з них вивчити !неділя, 11 квітня 2021 р.

6,7 клас - французька мова

 13.04; 14.04; 15.04


стр 100 Запам‘ятай! - вивчити правило

стр 122 - вправа (b) вивчити вирази

вправа 13 , письмово скласти і дати відповіді на запитання 

стр 123  впр 5а - прочитати; перекласти і вивчити текст

8 клас - французька мова

 13.04; 16.04


Виконати завдання з фото 

Вправа 7 стр 155 - вивчити слова 

Запам‘ятай! - вивчити правило

Виконати вправу 4,5,6

стр 156 впр 8 письмово, вправа 9 - вивчити

стр 157 впр 5 читати і перекладати, вивчити напам‘ять

Вправа 6 письмово

1 клас - англійська мова

 14.04;  16.04

Читати, перекладати


Watch the video
5 клас - англійська мова

 12.04;  14.04;  16.04

Watch the videoListening

Audio 👉🏻  Аудіо

стр. 104-105 впр. 1(а,в);  2

стр. 106 впр. 4

стр. 107 впр. 5, 2;

стр. 108 впр. 3

стр. 109 впр. 1 - виготовити Poster на А4

6 клас - англійська мова

 13.04;  15.04


Watch the videoстр. 147 впр. 3

стр. 148 впр. 4, 5

стр. 149 впр. 1,2 - письмово , вивчити слова

стр. 150 впр. 3(вивчити)

стр. 151 впр. 4, 5 - письмово

7 клас - англійська мова

 12.04;  15.04


стр. 155 впр. 4 - виконати вправи, вивчити слова 

Вправа 5 - письмово

Вправа 6 - вивчити слова

Вправа 7 - написати листа

Підготуватися до Т. О.

8 клас - англійська мова

 12.04;  13.04;  14.04;  15,04;  16.04


стр. 18 вправа 3,4 - правило

The Past Passive Voice 

стр. 19 впр. 5, 7

Вправи 1, 2 ( повторити і вивчити слова)

стр. 27 впр. 3 - читати, перекладати, вивчити

11 клас - англійська мова

 13.04;  14.04;  15.04


стр. 225 в.4(а);  

стр. 226 в. 4(в);

стр. 228 впр. 2

стр. 229 впр. 3

стр. 175 - вивчити слова

неділя, 4 квітня 2021 р.

8 клас - французька мова

 Читати, перекладати, виконати завдання
6 і 7 клас - французька мова

 Читати, перекладати, виконати завдання
1 клас - англійська мова

 07.04; 09.04

Watch the videoПОВТОРИТИ:

букви, звуки, цифри, кольори! 

Читати 

5 клас - англійська мова

 05.04;  09.04;  12.04

Watch the videoВиконати завдання
с. 98-99 впр. 1,2,3 - вивчити лексику

с. 100 впр. 1 - читати, перекладати

Vocabulary box - вивчити слова

с. 101 впр. 4 - переказувати

с. 102-103 впр. 5; 1; 2 (а,b); 3

6 клас - англійська мова

 06. 04;  08.04

Watch the video about Kyivр. 145 ех. 5 - письмово ( повторити часові форми дієслова)

ех. 1 - вивчити вирази

р. 146 ех. 2 - вивчити напрямки руху

7 клас - англійська мова

 05.04;  08.04

Watch the videop. 151 ex. 2 - читати, перекладати, переказувати

ех. 3 - письмово дати відповіді

р. 153, 154 ех. 2,3

8 клас - англійська мова

 05.04;  06.04;  07.04;  08.04;  09.04

  Watch the video about Ukrainian Dance "Hopak" 


 

p. 151 ex 5


Homereading

p. 183 - читати, перекладати, вивчити слова

11 клас - англійська мова

 06.04;  07.04;  08.04

Словотворення


 

р. 223 ех. 1, 2